Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Region Centrope

Region Centrope v srdci Evropy, který je tvořen zeměmi Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, je jednou z nejdynamičtějších nadnárodních hospodářských oblastí Evropy. To, co je na prostoru Centrope jedinečné, je jeho poloha mezi etablovanými západoevropskými hospodářskými centry a rychle rostoucími trhy východní Evropy. Zúčastněné regiony dnes vykazují nadprůměrně vysoký hospodářský růst. Celkem žije v regionu Centrope okolo 15 milionů lidí.

Rozvoj středoevropského centrálního prostoru

Region Centrope existuje jako jeden z nejmladších přeshraničních evropských regionů mezi „starými“ a „novými“ členskými státy Evropské unie od roku 2003. Zahrnuje regiony a města východního Rakouska, západního Slovenska, jižního Česka a západního Maďarska. Tento evropský region se vyznačuje specifickou zeměpisnou polohou: jeho součástí jsou hraniční regiony čtyř členských států, které s pádem „železné opony“ v roce 1989, rozšířením EU na východ v květnu 2004 a zrušením hraničních kontrol v prosinci 2007 v důsledku Schengenské dohody proměnily svou dlouholetou periferní pozici ve výhodnou pozici v přeshraničním centrálním prostoru. Navíc se zde nacházejí dvě hlavní města tak blízko jako nikde jinde v Evropě: Vídeň a Bratislava leží od sebe vzdáleny jen necelých 50 kilometrů. Na mnoha politických konferencích, počínaje zakládající konferencí v září 2003 v Kittsee, vytyčili politici odpovědní za spolkové země, kraje a komitéty, jakož i města, hlavní budoucí směry a společná pole působnosti vedoucí k rozvoji tohoto středoevropského centrálního prostoru. Cílem evropského regionu je institucionalizovaná spolupráce regionů a měst v oblasti hospodářství, infrastruktury, vzdělání a kultury, stejně jako společné lobování (zdroj: časopis Standort, roč. 33, č. 3, článek Martina Huttera, 2009).

Společné hospodářské koncepty s Centrope

Hospodářským centrem Centrope jsou města – dvojčata Vídeň a Bratislava se svým vysokým potenciálem v oblasti vzdělání a dalšího profesního růstu a zároveň s velkou koncentrací vědeckých institucí. V bezprostředním okolí se nacházejí české a slovenské automobilky, stejně jako západomaďarské kovocentrum Győr a dodavatelský průmysl východního a jižního Rakouska. K diverzifikaci regionu zde rovněž přispívá vznikající sektor IT, a dále pak Holzcluster Dolního Rakouska. V posledních letech se navíc v regionu Vídeň–Bratislava usídlily stovky mezinárodních firem, které odsud obsluhují celý prostor střední a východní Evropy. V oblasti cestovního ruchu mají regiony Centrope společnou svou lázeňskou tradici, stejně jako rozsáhlé nabídky wellness, ale i bohatý kulturní život. V roce 2005 byla realizována společná koncepce cestovního ruchu pro jižní Čechy a Waldviertel (Lesní čtvrť) v Dolním Rakousku (zdroj: Wikipedia).

Centrope - točna v srdci Evropy

V regionu Centrope se setkávají partneři, kteří se vzájemně optimálně doplňují a kteří představují – společně ještě více než každý sám za sebe – kvalitu života, šance, kreativitu, rozmanitost nápadů, růst a harmonickou a otevřenou společnost. Je jedno, jaké jsou partneři národnosti nebo jakou řečí mluví. Region Centrope je chápán jako hospodářská točna v srdci Evropy a má, popř. vytváří díky všem svým přednostem a možnostem, ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal jedním z nejdynamičtějších prostorů k životu v Evropě.